BiSL Training

PRINCE2 trainingsmapBiSL is één van de meest gevraagde en toegepaste best practices is op het gebied van functioneel beheer. Op deze pagina worden de BiSL trainingen van de IT Management Group beschreven. De IT Management Group is specialist en gecertificeerd op het gebied van BiSL, ITIL® en PRINCE2® trainingen.

Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de volgende gecertificeerde BiSL trainingen:

De Business Information Services Library (BiSL) is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement. Anders dan bij frameworks als ASL en ITIL richt BiSL zich niet op ICT-organisaties (supply), maar juist op de gebruikersorganisatie (demand). In het BiSL framework staat beschreven:

1. hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat informatievoorziening adequaat werkt;
2. hoe men behoeften in het bedrijfsproces vertaalt naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen;
3. hoe men de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek stuurt;
4. hoe men de informatievoorziening op lange termijn vormgeeft.

BiSL is een relatief jonge standaard, publiek domein geworden in 2005. Het BiSL raamwerk wordt ondersteund door een aantal best practices, waarmee men invulling kan geven aan functioneel beheer en informatiemanagement in een organisatie. Het raamwerk BiSL is sterk in opkomst en wordt al door diverse grote Nederlandse organisaties gebruikt en toegepast.

Certificering
De IT Management Group werkt met gecertificeerde trainers en gecertificeerd materiaal. Onze trainingen zijn geaccrediteerd door het EXIN.

Copyright © 2008 - 2016 IT Management Group