BiSL Advies


De IT Management Group is onafhankelijk adviseur op het gebied van de inrichting en optimalisatie van uw functioneel beheer organisatie. Onze consultants hebben veel ervaring in zowel de publieke- als de commerciële sector met informatiemanagement en functioneel beheer. Met behulp van professionele tooling kunnen we de volwassenheid van uw functioneel beheer organisatie meten ten opzichte van de BiSL benchmark. We hanteren daarbij vijf ontwikkelingsfasen. Op basis van de meting geven we u graag advies en ondersteunen we u op deze wijze bij het zetten van een volgende stap in de volwassenheid van de functioneel beheerorganisatie. Hoewel we werken met een beproefde standaard aanpak is onze benadering altijd persoonlijk en leveren we kwaliteit op maat. Wilt u meer weten over BiSL Advies en de mogelijkheden voor optimalisatie van uw functioneel beheer organisatie? Neemt u dan contact op met de IT Management Group!

Referentie BiSL Advies

M. van Grieken – Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Ik heb de IT Management Group gevraagd om DIM FB van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor ons team verzorgd: de BiSL practice, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group!

Niels Wullink – Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in 1 dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen.

Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”

S. Kloos – Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.

Copyright © 2008 - 2016 IT Management Group